Gjöld - sértekjur ríkisjóðs

Árshlutauppgjör - rekstrarreikningur eftir ráðuneytum, gefið út á 3. mánaða fresti

Gögn og tilföng

Viðbótarupplýsingar

Svæði Gildi